77 Évaluations
4.53
Langue
Suédois
Catégorie
Langues
Durée
6h 43min

Nonviolent Communication ett språk för livet : Skapa ditt liv, dina relationer och din värld i harmoni med dina värderingar

Auteur: Marshall B. Rosenberg Narrateur: Ove Surting Livre audio

Nonviolent Communication (NVC) handlar inte om att kompromissa utan om att ha en respektfull kontakt med omsorg om båda parter. Empati och ärlighet är nyckelbegrepp i ett förhållningssätt som spridit sig över hela världen. Med över 40 års erfarenhet av att medla och utbilda i kommunikation har Marshall B. Rosenberg visat att det är möjligt att hantera konflikter så att allas behov tillgodoses.

Nonviolent Communication hjälper dig att:

Befria dig själv från effekterna av tidigare erfarenheter och kulturell prägling. Bryta tankemönster som leder till konflikter, ilska och depression. Utveckla relationer baserade på ömsesidig respekt, medkänsla och samarbete. Skapa sociala strukturer som möjliggör att allas behov kan bli tillgodosedda Hantera konflikter fredligt; personligt eller yrkesmässigt, nationellt eller internationellt.

© 2020 Friare Liv (Livre audio) ISBN: 9789197667180 Traducteur: Liv Larsson

Explorer plus